تبلیغات بنری
جدیدترین تصاویر از نسل جدید مرسدس کلاس S با پوشش استتاری بدنه. لوکس ترین سدان مرسدس که در آینده ای نه چندان دور رسما معرفی خواهد شد، استایلی نزدیک به نسخه جدید برادر کوچکترش، E کلاس دارد.    
جدیدترین تصاویر از نسل جدید مرسدس کلاس S  با پوشش استتاری بدنه

جدیدترین تصاویر از نسل جدید مرسدس کلاس S با پوشش استتاری بدنه.

لوکس ترین سدان مرسدس که در آینده ای نه چندان دور رسما معرفی خواهد شد، استایلی نزدیک به نسخه جدید برادر کوچکترش، E کلاس دارد.

 جدیدترین تصاویر از نسل جدید مرسدس کلاس S با پوشش استتاری بدنه

 

جدیدترین تصاویر از نسل جدید مرسدس کلاس S با پوشش استتاری بدنه