جدیدترین قیمت سکه پارسیان تا پیش از ظهر امروز ۶ خردادماه ۱۴۰۱

واضح نیوز اقتصادی/ قیمت سکه پارسیان در شروع رمز جمعه قبل از ظهر امروز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید.  قیمت انواع سکه پارسیان - جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱. سکه ۵۰ سوتی به ۷۱۴.۴۵۰ ریال رسید. ۲
جدیدترین قیمت سکه پارسیان تا پیش از ظهر امروز ۶ خردادماه ۱۴۰۱

واضح نیوز اقتصادی/ قیمت سکه پارسیان در شروع رمز جمعه قبل از ظهر امروز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید. 

قیمت انواع سکه پارسیان - جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۷۱۴.۴۵۰ ریال رسید.

۲. سکه ۱۰۰ سوتی به ۱.۴۰۸.۹۰۰ ریال رسید.

۳. سکه ۱۵۰ سوتی به ۲.۱۰۳.۳۵۰ ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۷۹۷.۸۰۰ ریال رسید.

۵. سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۴۹۲.۲۵۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۴.۱۸۶.۷۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۵۷۵.۶۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۶.۹۶۴.۵۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک گرمی پارسیان به ۱۳.۹۰۹.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۲۰.۸۳۵.۵۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی پارسیان به ۲۷.۷۹۸.۰۰۰ ریال رسید.

ایمنا