جزئیات استخدام 2 هزار و 500 معلم جدید در کشور بزودی 

استخدام 2 هزار و 500 معلم جدید در کشور   معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت خالی مانده از آزمون استخدام دبیری و هنرآموز در سال جاری گفت: از محل این ظرفیت خالی ح
جزئیات استخدام 2 هزار و 500 معلم جدید در کشور بزودی 

استخدام 2 هزار و 500 معلم جدید در کشور 

 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت خالی مانده از آزمون استخدام دبیری و هنرآموز در سال جاری گفت:

از محل این ظرفیت خالی حدود 2 هزار و 500 نفر پس از هماهنگی‌های نهایی درسطح کشور جذب این وزارتخانه خواهند شد.