• چهارشنبه 11 خرداد 1401 - 15:53
  • 194
  • 1 دیدگاه

جزئیات توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت مستعفی یمن

واضح نیوز سیاسی امنیتی - یک کشتی ایرانی توسط دولت مستعفی یمن توقیف شد | جزئیات ادعای دولت مستعفی یمن درباره توقیف نفتکش ایرانی در جنوب این کشور بع دلایل نامعلوم خبر دادند.  مقامات امنیتی دولت مس
جزئیات توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت مستعفی یمن

واضح نیوز سیاسی امنیتی - یک کشتی ایرانی توسط دولت مستعفی یمن توقیف شد | جزئیات ادعای دولت مستعفی یمن درباره توقیف نفتکش ایرانی در جنوب این کشور بع دلایل نامعلوم خبر دادند. 

مقامات امنیتی دولت مستعفی یمن ادعا کردند که یک کشتی ایرانی را در آب‌های جنوبی این کشور توقیف کرده‌اند. اما علت آن اعلم نشد. 

سرنشینان این کشتی شش نفر بوده‌اند که پنج نفر از آن‌ها ایرانی بوده و نفر ششم تابعیت پاکستانی داشته است.

بنابر گزارش منابع محلی یمن، این کشتی در سواحل شهرستان «حوف» واقع در استان المهره توقیف شده است.