• دوشنبه 24 مهر 1402 - 0:12
  • 798
  • 0 دیدگاه

جزئیات جدید از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر با افشاگری وکیلش

وکیل داریوش مهرجویی: داریوش مهرجویی روز جمعه به وکیلش گفته بود به خاطر اینکه آن خانه دیگر امنیت ندارد ، قصد دارد هفته بعد این خانه را ترک کند و برای ادامه زندگی به تهران برود اما قبل از اسباب کشی به ق
جزئیات جدید از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر با افشاگری وکیلش

وکیل داریوش مهرجویی: داریوش مهرجویی روز جمعه به وکیلش گفته بود به خاطر اینکه آن خانه دیگر امنیت ندارد ، قصد دارد هفته بعد این خانه را ترک کند و برای ادامه زندگی به تهران برود اما قبل از اسباب کشی به قتل رسید.

جزئیات قتل داریوش مهرجویی و همسرش از زبان وکیل این هنرمند مطلبی را منتشر کرد.

مرحوم محمدی‌فر هفته قبل اسناد و مدارک داخل گاوصندوق را به خانه یکی از بستگانش برده بود. به همین خاطر گاوصندوق خالی بود و از آنجا سرقت نکرده بود. به نظر می‌رسد قاتلان قربانیان را غافلگیر کرده و ابتدا با چوب به سر مهرجویی زده که کشنده نبوده و بعد با چاقو دو ضربه به گردنش زده و مرحوم محمدی‌فر را در اتاقش با چاقو کشته است.

 وکیل مرحوم مهرجویی در ادامه عنوان کرد احتمالا قاتل آشنا بوده است!زمانی که خانواده مهرجویی در سفر فرانسه بودند، یکی از بستگانشان از خانه مراقبت می‌کرد.آنها بعد از بازگشت متوجه نبود دو سنتور در خانه شده و جمعه با آن آشنا در خانه مهرجویی قرار گذاشتم که نیامد.

وقتی خانم محمدی‌فر ماجرای ورود مرد مهاجم را تعریف کرد گفتم بهتر است از این خانه بروید یا نگهبان استخدام کنید که قبول کردند به تهران بروند. اسناد و مدارک داخل گاوصندوق را خانم محمدی فر نزد یکی از بستگانش سپرده بود. با توجه به نبود آثار ورود به زور، قاتل یا قاتلان با مرحوم مهرجویی آشنا بودند.