• سه شنبه 09 آبان 1402 - 14:03
  • 86
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

جزئیات نحوه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث را در این ویدیو یاد بگیرید

جزئیات انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث ویدیو / انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با سامانه میراث محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه و
جزئیات نحوه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث را در این ویدیو یاد بگیرید

جزئیات انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث

ویدیو / انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با سامانه میراث

محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: رونمایی از سامانه تسهیم هوشمند و انتقال مکانیزه دارایی متوفیان سهام عدالت به وراث ایشان (سامانه میراث) دغدغه حدود ۱۵ میلیون نفر را حل و فصل می‌کند.