• چهارشنبه 18 خرداد 1401 - 17:16
  • 269
  • 0 دیدگاه

جزئیات ۴۵ ماه حبس برای مادر بابک خرمدین / دادیار اجرای احکام دادسرای جنایی خبر داد

واضح نیوز اجتماعی:  دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران از ۴۵ ماه حبس برای مادر بابک خرمدین خبر داد. اعلام خبر محکومیت مادر بابک خرمدین، در این رابطه اظهار کرد: پرونده متهمان قتل
جزئیات ۴۵ ماه حبس برای مادر بابک خرمدین / دادیار اجرای احکام دادسرای جنایی خبر داد

واضح نیوز اجتماعی:  دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران از ۴۵ ماه حبس برای مادر بابک خرمدین خبر داد.

اعلام خبر محکومیت مادر بابک خرمدین، در این رابطه اظهار کرد: پرونده متهمان قتل بابک خرمدین پس از طی مراحل دادرسی، برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای جنایی تهران ارسال شده است. 

دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران افزود: به دلیل فوت پدر بابک خرمدین، متهم اصلی پرونده در مرحله بازپرسی، قرار موقوفی منع تعقیب صادر شد‌. 

وی تصریح کرد: ایران موسوی؛ مادر بابک خرمدین به اتهام معاونت در قتل عمدی، به حبس محکوم شد و به دلیل اینکه به رأی دادگاه تمکین کرد با کسر یک چهارم محکومیت صادره توسط دادگاه به 45 ماه حبس (ماده 442 قانون آیین به دادرسی کیفری) محکوم شده است.

منبع:تسنیم