تبلیغات بنری
در پی اعتراض برخی از هموطنان و تجمع آنها برای خرید سیم‌کارت به نام سرپرست خانوار و در راستای ثبت‌نام برای دریافت وام یک میلیون تومانی، شرکت همراه اول اعلام کرد:   با توجه به شرایط دریافت وام یک میلیون تومانی و همچنین ارسال پیامک با سیم‌کارت به نام سرپرست خانوار، شرکت همراه اول در راستای مسئولیت اجتماعی اقدام به ارائه سیم کارت اعتباری ریگان برای سرپرستان خانوار کرد.
جزییات ارائه سیم‌کارت اعتباری رایگان به خانوارهای فاقد سیم‌کارت

در پی اعتراض برخی از هموطنان و تجمع آنها برای خرید سیم‌کارت به نام سرپرست خانوار و در راستای ثبت‌نام برای دریافت وام یک میلیون تومانی، شرکت همراه اول اعلام کرد:

 

با توجه به شرایط دریافت وام یک میلیون تومانی و همچنین ارسال پیامک با سیم‌کارت به نام سرپرست خانوار، شرکت همراه اول در راستای مسئولیت اجتماعی اقدام به ارائه سیم کارت اعتباری ریگان برای سرپرستان خانوار کرد.