• جمعه 12 آبان 1402 - 16:27
  • 101
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

ویدیو | دقایقی قبل از شروع سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در ضاحیه جنوبی ؛ بیروت

دقایقی قبل از شروع سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در ضاحیه جنوبی؛ بیروت
ویدیو | دقایقی قبل از شروع سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در ضاحیه جنوبی ؛ بیروت

دقایقی قبل از شروع سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در ضاحیه جنوبی؛ بیروت