• پنجشنبه 06 مهر 1402 - 6:49
  • 65
  • 0 دیدگاه

ویدیو | جواد قارایی از آغاز ساخت فصل ششم مستند ایرانگرد خبر داد

جواد قارایی مستند ساز و تهیه کننده و مجری مستند ایرانگرد،  در یک برنانه تلویزیونی خبر از ساخت فصل ششم مستند ایرانکرد خبر داد 
 ویدیو | جواد قارایی از آغاز ساخت فصل ششم مستند ایرانگرد خبر داد

جواد قارایی مستند ساز و تهیه کننده و مجری مستند ایرانگرد،  در یک برنانه تلویزیونی خبر از ساخت فصل ششم مستند ایرانکرد خبر داد