تبلیغات بنری
امام_صادق عليه السلام: گرانى نرخ، اخلاق را بد مى كند، امانتدارى را از بين مى برد و انسان مسلمان را دلتنگ و بى قرار مى سازد
حدیت امام صادق در رابطه با گرانی و احوالات مردم بعد از گرانی بیش از حد پراید

امام_صادق عليه السلام:

گرانى نرخ، اخلاق را بد مى كند، امانتدارى را از بين مى برد و انسان مسلمان را دلتنگ و بى قرار مى سازد