حقوق بازنشستگان در سال 1401 چقدر افزایش یافت ؟ + آخرین اخبار از میران افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت 1401

واضح نیوز - حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان که در هیات امنای تامین اجتماعی تصویب شده بود، امروز د
حقوق بازنشستگان در سال 1401 چقدر افزایش یافت ؟ + آخرین اخبار از میران افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت 1401

واضح نیوز - حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان که در هیات امنای تامین اجتماعی تصویب شده بود، امروز در هیات دولت نیز به تصویب رسید.

وزیر کار تاکید کرد: از همین ماه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در احکام حقوقی آنها اعمال می شود. / رکنا