• یکشنبه 30 مهر 1402 - 17:37
  • 79
  • 0 دیدگاه

حقوق مهرماه ۱۴٠۲ کارکنان دولت و بازنشستگان و حق التدریسی ها بدون تغییر نسبت به ماه قبل به حساب آنان واریز گردید.

اطلاع رسانی حقوق:  حقوق مهرماه ۱۴٠۲ کارکنان، بدون تغییر نسبت به ماه قبل به حساب آنان واریز گردید. واریز حقوق مهر 1402 انجام شد  به گزارش خبرنگار واضح نیوز؛ حقوق مهرماه بازنشستگان، بدون تغی
حقوق مهرماه ۱۴٠۲ کارکنان دولت و بازنشستگان و حق التدریسی ها بدون تغییر نسبت به ماه قبل به حساب آنان واریز گردید.

اطلاع رسانی حقوق:  حقوق مهرماه ۱۴٠۲ کارکنان، بدون تغییر نسبت به ماه قبل به حساب آنان واریز گردید.

واریز حقوق مهر 1402 انجام شد 

به گزارش خبرنگار واضح نیوز؛ حقوق مهرماه بازنشستگان، بدون تغییر نسبت به ماه قبل به حساب آنان در حال واریز است.

اطلاعیه واریز حقوق مهرماه شاغلین 1402

حقوق مهرماه 1402  به همراه حق التدریس ماه های فروردین و خرداد 1402 شاغلین رسمی وپیمانی بصورت نظام هماهنگ ( پایا ) امروز یک شنبه 1402/7/30 درسطح کشور پرداخت شد.