• سه شنبه 25 مهر 1402 - 21:15
  • 141
  • 0 دیدگاه

حکم دادگاه صالح نیکبخت وکیل مهسا امینی اعلام شد / جرم صالح نیکبخت چه بود؟

کانال خبری تهران فوری نوشت:  حکم دادگاه صالح نیکبخت وکیل مهسا امینی مشخص شد. شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران صالح نیکبخت، وکیل خانوادە مهسا امینی را بە اتهام \"فعالیت تبلیغی علیە نظام\" به یک سا
حکم دادگاه صالح نیکبخت وکیل مهسا امینی اعلام شد / جرم صالح نیکبخت چه بود؟

کانال خبری تهران فوری نوشت:  حکم دادگاه صالح نیکبخت وکیل مهسا امینی مشخص شد. شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران صالح نیکبخت، وکیل خانوادە مهسا امینی را بە اتهام "فعالیت تبلیغی علیە نظام" به یک سال حبس تعزیری و دوسال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد .

هم چنین خبر آنلاین نوشت: وکیل خانواده مهسا امینی، روز شنبه بیستم اسفند ماه بە شعبە دوم بازپرسی «دادسرای عمومی و انقلاب مقدس» مستقر در زندان اوین تهران احضار و به عنوان «تبلیغ علیە نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا (مهسا) امینی، روز شنبه بیستم اسفند ماه بە شعبە دوم بازپرسی «دادسرای عمومی و انقلاب مقدس» مستقر در زندان اوین تهران احضار و به عنوان «تبلیغ علیە نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شعبه دوم بازپرسی دادسرای مستقر در اوین پس از تفهیم اتهام، این وکیل را با «قرار کفالت» تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد کرده است.

صالح نیکبخت که پیش از این وکالت پروندە بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله فعالان سیاسی کرد را بر عهدە داشتە و در حال حاضر نیز وکیل خانواده مهسا امینی است بە دلیل «مصاحبە با رسانەهای خارج از ایران» تحت پیگرد قضایی قرار گرفتە است.

از جملە اتهامات وارد شده به صالح نیکبخت، مصاحبە و اطلاع‌رسانی در مورد پروندە موکلین سابق و فعلی او است