• شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 19:27
  • 268
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

فیلم | حیرت تحلیلگران بی‌بی‌سی از قدرت پنهان ایران

حیرت تحلیلگران بی‌بی‌سی از قدرت پنهان ایران؛ خیلی عجیب است که ایران توانسته به اسرائیل اتمی شجاعانه حمله کند! کارشناسان شبکه سلطنتی انگلستان: حمله اسرائیل در برابر بزرگی حمله ایران اصلا قا
فیلم | حیرت تحلیلگران بی‌بی‌سی از قدرت پنهان ایران

حیرت تحلیلگران بی‌بی‌سی از قدرت پنهان ایران؛ خیلی عجیب است که ایران توانسته به اسرائیل اتمی شجاعانه حمله کند!

کارشناسان شبکه سلطنتی انگلستان:

حمله اسرائیل در برابر بزرگی حمله ایران اصلا قابل مقایسه نیست و هیچ ارزش نظامی ندارد! پیروز این منازعه ایران است و اسرائیل شکست خورد!