• یکشنبه 30 مهر 1402 - 14:34
  • 126
  • 0 دیدگاه

فیلم | خبرنگاری که خود شد ناجی کودکان فلسطینی

این خبرنگار که برای پوشش جنگ فلسطین و اسرائیل به غزه وارد شده بود.  حالا به طور پوشش اخبار جنگ غزه را کنار گذاشته و به کودکان زخمی و آواره جنگ کمک میکند.  
فیلم | خبرنگاری که خود شد ناجی کودکان فلسطینی

این خبرنگار که برای پوشش جنگ فلسطین و اسرائیل به غزه وارد شده بود.  حالا به طور پوشش اخبار جنگ غزه را کنار گذاشته و به کودکان زخمی و آواره جنگ کمک میکند.