علت حذف سامانه یکپارچه خودرو چه بود؟ / جایگزین چیست؟

بعد از خبر ناگهانی حذف سامانه یکپارچه عرضه خودرو، معاون وزیر صمت از عرضه مستقیم خودرو توسط خودروسازان خبر داد و گفت : عرضه جدید از ۸ مهر شروع می‌شود. به گزارش واضح نیوز ، منوچهر منطقی، معاون صنا
علت حذف سامانه یکپارچه خودرو چه بود؟ / جایگزین چیست؟

بعد از خبر ناگهانی حذف سامانه یکپارچه عرضه خودرو، معاون وزیر صمت از عرضه مستقیم خودرو توسط خودروسازان خبر داد و گفت : عرضه جدید از ۸ مهر شروع می‌شود.

به گزارش واضح نیوز ، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در گفتگو با سیما اعلام کرد: روش فروش خودرو تغییراتی داشته است و سومین سامانه یکپارچه فروش خودرو برگزار نمی‌شود.

به گفته منطقی، با توجه به افزایش عرضه خودروها و آغاز واردات، بازار خودرو به یک تعادلی می‌رسد و دیگر نیاز نیست تا فروش خودرو به روش قبل اجرا شود روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه خواهد بود.

وی گفت: عرضه جدید خودرو از 8 مهرماه شروع می‌شود. روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه است و در سامانه ثبت خواهد شد.