قیمت ۶ خودروی وارداتی اعلام شد / تاریخ ثبت نام خودروهای وارداتی از یکشنبه ۲۳ مهر

قیمت ۶ خودروی وارداتی اعلام شد / ثبت نام خودروهای وارداتی از یکشنبه ۲۳ مهر سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی قیمت ۶ خودروی وارداتی جدید را به صورت علی الحساب اعلام کرد. سامانه یکپارچه فروش خو
قیمت ۶ خودروی وارداتی اعلام شد / تاریخ ثبت نام خودروهای وارداتی از یکشنبه ۲۳ مهر

قیمت ۶ خودروی وارداتی اعلام شد / ثبت نام خودروهای وارداتی از یکشنبه ۲۳ مهر

سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی قیمت ۶ خودروی وارداتی جدید را به صورت علی الحساب اعلام کرد.

سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی از ساعت فردا باز خواهد شد و تا ۲۵ مهر ثبت نام ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است هیچگونه ثبت‌نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت‌نام کنندگان قبلی می‌باشد.

قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و اعلام می‌گردد.

قیمت ۶ خودروی وارداتی اعلام شد / ثبت نام خودروهای وارداتی از یکشنبه ۲۳ مهر