• چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 - 14:28
  • 361
  • 0 دیدگاه

خودروی تارا ماشین پلیس شد + تصاویر

رخ خودروی تارا در لباس خودروی پلیس حراست فیزیکی در شبکه های احتماعی منتشر شده است که نشان از وارد شدن این خودرو به ناوان پلیس میدهد.  در ادامه تصویری از خودروی تارا را در ناوگان پلیس حراست فیزیک
خودروی تارا ماشین پلیس شد + تصاویر

رخ خودروی تارا در لباس خودروی پلیس حراست فیزیکی در شبکه های احتماعی منتشر شده است که نشان از وارد شدن این خودرو به ناوان پلیس میدهد. 

در ادامه تصویری از خودروی تارا را در ناوگان پلیس حراست فیزیکی مشاهده می‌کنید 

خودروی پلیس تارا