• دوشنبه 22 آبان 1402 - 20:12
  • 556
  • 0 دیدگاه
  • خودرو ,

فیلم | خودروی سهند سایپا به خیابان آمد

خودروی سهند سایپا به خیابان آمد سهند پارس خودرو در حال پشت سر گذاشتن تست های فنی دیده شد
فیلم | خودروی سهند سایپا به خیابان آمد

خودروی سهند سایپا به خیابان آمد

سهند پارس خودرو در حال پشت سر گذاشتن تست های فنی دیده شد