• سه شنبه 17 خرداد 1401 - 23:16
  • 225
  • 0 دیدگاه

اسامی داروهای ممنوع شده در حج تمتع ۱۴۰۱ | داروهای ممنوعه حجاج ایرانی برای حج تمتع

داروهای ممنوعه حجاج ایرانی برای حج تمتع ۱۴۰۱ لیست داروهای ممنوعه حج تمتع ۱۴۰۱ اعلام شد سردار مهدی معصوم بیگی گفت: بر این اساس در عملیات حج تمتع ۱۴۰۱ حمل چهارده قلم دارو شامل آمپول پتیدین ۵۰ و ۱۰
اسامی داروهای ممنوع شده در حج تمتع ۱۴۰۱ | داروهای ممنوعه حجاج ایرانی برای حج تمتع

داروهای ممنوعه حجاج ایرانی برای حج تمتع ۱۴۰۱

داروهای ممنوع شده در حج تمتع

لیست داروهای ممنوعه حج تمتع ۱۴۰۱ اعلام شد

سردار مهدی معصوم بیگی گفت: بر این اساس در عملیات حج تمتع ۱۴۰۱ حمل چهارده قلم دارو شامل آمپول پتیدین ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم، آمپول مرفین ۱۰ میلی گرم، قرص متادون ۵ و ۲۰ میلی گرم، شربت متادون، هیدرو مرفین ۲ میلی گرم، قرص متیل فنیدات هیدروکلراید، قرص ترامادول ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم، آمپول ترامادول ۵۰ میلی گرم، شربت اکسپکتورانت کدئین، قرص استامینوفن کدئین، آمپول دیازپام ۱۰ میلی گرم، قرص دیازپام ۲،۵ و ۱۰ میلی گرم، آمپول بوپرنورفین و قرص بوپرونورفین به کشور عربستان ممنوع است.