• پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 - 10:34
  • 197
  • 0 دیدگاه

درخواست وزیر بهداشت از مردم برای تزریق واکسن دوز ۴ کرونا

وزیر بهداشت : پیشنهاد ما این است که امسال همه مردم حداقل یک دز واکسن دیگر تزریق کنند. واضح نیوز : بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت گفت: علت موفقیت در ایران، حجم بالای واکسیناسیون، مدت کوتاه تزریق واکسن
درخواست وزیر بهداشت از مردم برای تزریق واکسن دوز ۴ کرونا

وزیر بهداشت : پیشنهاد ما این است که امسال همه مردم حداقل یک دز واکسن دیگر تزریق کنند.

واضح نیوز : بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت گفت: علت موفقیت در ایران، حجم بالای واکسیناسیون، مدت کوتاه تزریق واکسن و نوع واکسن تزریقی است.