• پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 - 6:31
  • 227
  • 0 دیدگاه

درگذشت معلم فداکار همه بچه ها را شوکه کرد

زهرا محب‌علی معلم مقطع دبستان روز 12 اردیبهشت 1401 در سانحه تصادف پراید با کامیونت، چشمانش را برای همیشه بست.
درگذشت معلم فداکار همه بچه ها را شوکه کرد

زهرا محب‌علی معلم مقطع دبستان روز 12 اردیبهشت 1401 در سانحه تصادف پراید با کامیونت، چشمانش را برای همیشه بست.