در سال ۱۴۰۱ قیمت نان چقدر افزایش خواهد داشت ؟؟

آخرین خبرها از افزایش قیمت نان سنتی در کشور با توضیحات وزیر اقتصاد.  سال ۱۴۰۱ بدون افزایش قیمت نان تا پایان سال  وزیر اقتصاد با اشاره به این که قیمت نان سنتی تا پایان سال افزایش نخواهد ی
در سال ۱۴۰۱ قیمت نان چقدر افزایش خواهد داشت ؟؟

آخرین خبرها از افزایش قیمت نان سنتی در کشور با توضیحات وزیر اقتصاد. 

سال ۱۴۰۱ بدون افزایش قیمت نان تا پایان سال 

وزیر اقتصاد با اشاره به این که قیمت نان سنتی تا پایان سال افزایش نخواهد یافت، گفت: قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا از قاچاق جلوگیری شود.

واضح نیوز : سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره ضرورت تغییر نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است.

خاندوزی یارانه ضد تولید را مشکل دیگر سیاست ارزی فعلی دانست و گفت: با جنگ اوکراین وضعیت تجارت کالاهای اساسی هم بغرنج شد و قیمت گندم و روغن به شدت افزایش یافت و موجب شد قیمت کالاهای اساسی در ایران به یک‌دهم قیمت در کشورهای همسایه کاهش یابد که موجب قاچاق به خارج می‌شد.

برنا نیوز