در سفارت ایران در فرانسه چه می‌گذرد؟!

در سفارت ایران در فرانسه چه می‌گذرد؟! پلیس فرانسه: اطراف کنسولگری ایران در پاریس یک حلقه امنیتی ایجاد کردیم و در شرف مداخله هستیم. از حدود یک ساعت قبل یک تبعه ایرانی با حضور در ساختمان بخش کنسو
در سفارت ایران در فرانسه چه می‌گذرد؟!

در سفارت ایران در فرانسه چه می‌گذرد؟!

پلیس فرانسه: اطراف کنسولگری ایران در پاریس یک حلقه امنیتی ایجاد کردیم و در شرف مداخله هستیم.

از حدود یک ساعت قبل یک تبعه ایرانی با حضور در ساختمان بخش کنسولی سفارت ایران در پاریس با آوردن بسته ای مشکوک خود مدعی شده است که حامل کمربند انفجاری است.

پلیس فرانسه با حضور در محدوده سفارت کمربند امنیتی ایجاد کرده است. فرد عامل حادثه مدتی قبل به درب ورودی ساختمان سفارت حمله کرده بود و آن را به آتش کشیده بود.کلیه کارکنان سفارت در سلامت کامل به سر می‌برند.