تبلیغات بنری
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: با توجه به اینکه مردم برای رعایت تمهیدات بهداشتی در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا ممکن است محلول ها یا اسپری های حاوی الکل را در خودرو نگهداری کنند، لازم است حتما در زمان توقف خودرو در زیر نور آفتاب، بطری یا ظرف حاوی الکل را از ماشین خارج، یا شیشه ماشین را حداقل یک سانت پایین بیاورند تا باعث تراکم گرما و افزایش دمای داخل خودرو نشود  
در هوای گرم، الکل را درون خودرو نگذارید

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:


با توجه به اینکه مردم برای رعایت تمهیدات بهداشتی در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا ممکن است محلول ها یا اسپری های حاوی الکل را در خودرو نگهداری کنند، لازم است حتما در زمان توقف خودرو در زیر نور آفتاب، بطری یا ظرف حاوی الکل را از ماشین خارج، یا شیشه ماشین را حداقل یک سانت پایین بیاورند تا باعث تراکم گرما و افزایش دمای داخل خودرو نشود