تبلیغات بنری
انجمن MDK : سیستم جستجوگر روسی "یاندکس " اسندکس کردن آن فایل های سرویس Google Docs را آغاز کرد که با تنضیمات حریم خصوصی محافظت نشده اند. در رابطه با اقدام یاندکس اسناد محافظت نشده کاربران از جمله اطلاعات شخصی و گذرواژه های آنها قابل دسترس شده اند. از جمله فهرست روسپی های شهر سن پترزبورگ همراه با نشانی ها، قیمت ها و خدماتی که آنها عرضه می کنند، قابل دسترس شده است. تا به حال نه یاندکس و نه گوگل در اینباره توضیح نداده اند.  
دسترسی جستجوگر یاندکس روس به اطلاعات شخصی کاربران گوگل

انجمن MDK : سیستم جستجوگر روسی "یاندکس " اسندکس کردن آن فایل های سرویس Google Docs را آغاز کرد که با تنضیمات حریم خصوصی محافظت نشده اند.

در رابطه با اقدام یاندکس اسناد محافظت نشده کاربران از جمله اطلاعات شخصی و گذرواژه های آنها قابل دسترس شده اند. از جمله فهرست روسپی های شهر سن پترزبورگ همراه با نشانی ها، قیمت ها و خدماتی که آنها عرضه می کنند، قابل دسترس شده است. تا به حال نه یاندکس و نه گوگل در اینباره توضیح نداده اند.