تبلیغات بنری
وحید یامین‌پور در یک لایو اینستاگرامی درباره دستمزد گلزار در برنامه برنده باش ادعا‌هایی را مطرح کرده است. او گفته است: محمدرضا گلزار برای اجرای هر قسمت از برنده باش، ۸۰ میلیون تومان دستمزد می‌گرفت!   مشاهده فیلم  
دستمزد رضا گلزار در برنده‌ باش چند بود ؟

وحید یامین‌پور در یک لایو اینستاگرامی درباره دستمزد گلزار در برنامه برنده باش ادعا‌هایی را مطرح کرده است. او گفته است: محمدرضا گلزار برای اجرای هر قسمت از برنده باش، ۸۰ میلیون تومان دستمزد می‌گرفت!

 

مشاهده فیلم