تبلیغات بنری
دولت آلمان مصمم است شرایط دریافت تابعیت را برای افرادی که با هویت جعلی یا با ارائه اطلاعات نادرست موفق به دریافت اقامت شده‌اند سخت‌تر کند. فرزندان این افراد نیز برای کسب تابعیت با مشکل مواجه خواهند شد. متقاضیان دریافت شهروندی از آلمان باید دست‌کم هشت سال در این کشور زندگی کرده باشند. بر اساس لایحه‌ای که وزارت کشور آلمان تهیه کرده است، این پیش‌‌شرط برای کسانی که با هویت جعلی به آلمان آمده‌اند و اجازه اقامت دریافت کرد‌ه‌اند، صدق نخواهد کرد.   …
دولت آلمان شرایط دریافت تابعیت را سخت‌تر می‌کند

دولت آلمان مصمم است شرایط دریافت تابعیت را برای افرادی که با هویت جعلی یا با ارائه اطلاعات نادرست موفق به دریافت اقامت شده‌اند سخت‌تر کند. فرزندان این افراد نیز برای کسب تابعیت با مشکل مواجه خواهند شد.

متقاضیان دریافت شهروندی از آلمان باید دست‌کم هشت سال در این کشور زندگی کرده باشند. بر اساس لایحه‌ای که وزارت کشور آلمان تهیه کرده است، این پیش‌‌شرط برای کسانی که با هویت جعلی به آلمان آمده‌اند و اجازه اقامت دریافت کرد‌ه‌اند، صدق نخواهد کرد. 

 

کسانی که هویت جعلی ارائه می‌کنند دلیل‌های گوناگونی دارند: شماری از پناهجویانی که به آلمان پناه می‌برند و امکان اخراج آنها وجود دارد، خود را به عنوان شهروند کشورهایی جا می‌زنند که جنگ‌زده یا دارای حکومت‌های مستبد هستند. 

 

برخی هم هیچ گونه مدرکی ارائه نمی‌کنند و اطلاعات دروغین در رابطه با هویت خود و انگیزه پناهندگی به آلمان عرضه می‌کنند.  

 

بر اساس لایحه جدید، اگر مشخص شود که فرد متقاضی تابعیت آلمان، هنگام دریافت اقامت این کشور هویت اصلی خود را پنهان کرده است، سال‌های اقامت او در آلمان برای دریافت تابعیت به حساب نمی‌آیند.