تبلیغات بنری
رسانه ترک : دولت ترکیه بیش از ۱۸ هزار نفر را از دستگاه دولتی اخراج کرد. پاکسازی در وهله اول از وزارت کشور شروع شد و ۸۹۹۸ نفربعلاوه ۶۴۹ نفر از ژاندارمری اخراج شدند. از نیروی زمینی ۳۰۷۷ افسر و نیروی دریایی ۱۱۲۶ نفر و نیروی هوایی ۱۹۴۹ نفر از کار برکنار شدند. در وزارت دادگستری حکم اخراج ۱۰۵۲ نفر صادر شد. مقامات ترکیه ۱۲ سازمان غیر دولتی ، سه روزنامه و یک شبکه تلویزیونی را بستند. در کنار آن ۱۹۹ استاد دانشگاه بی کار شدند. این افراد بر اساس فرمان دولتی اخراج شده اند. بر اساس این فرمان به قانون کشور پیوسته…
دولت ترکیه 18 هزار نفر از دستگاه های دولتی اخراج کرد

رسانه ترک : دولت ترکیه بیش از ۱۸ هزار نفر را از دستگاه دولتی اخراج کرد. پاکسازی در وهله اول از وزارت کشور شروع شد و ۸۹۹۸ نفربعلاوه ۶۴۹ نفر از ژاندارمری اخراج شدند. از نیروی زمینی ۳۰۷۷ افسر و نیروی دریایی ۱۱۲۶ نفر و نیروی هوایی ۱۹۴۹ نفر از کار برکنار شدند. در وزارت دادگستری حکم اخراج ۱۰۵۲ نفر صادر شد.

مقامات ترکیه ۱۲ سازمان غیر دولتی ، سه روزنامه و یک شبکه تلویزیونی را بستند. در کنار آن ۱۹۹ استاد دانشگاه بی کار شدند.

این افراد بر اساس فرمان دولتی اخراج شده اند. بر اساس این فرمان به قانون کشور پیوسته است، کابینه وزرا برای اخراج نظامیان و کارمندان نباید از نمایندگان پارلمان اجازه بگیرند. توافق اعضای دولت و رئیس جمهور برای اینکار کافیست.