تبلیغات بنری
اسپوتنیک : گروهی از دانشمندان بریتانیایی از موزه ولس و دانشگاه لیسترسک ، منشا سنگ های تخته سنگ های عظیم الجثه استون هنج را کشف کردند.این تحقیقات در مجله Antiquity منتشر شد. متخصصین تصمیم گرفتند کار زمین شناس هربرت توماس را که برای اولین بار نظریه ی مربوط به سنگ ها را پیش کشیده بود بررسی کنند. طبق نظریه ی وی این سنگ ها را با قایق در امتداد ساحل آورده بودند. با آزمایش و تحلیل نمونه های جمع شده در سال 1906 ، دانشمندان این تئوری را یک بار دیگر بررسی کردند. به گفته ی آنها سنگ ها برای اولین بار به رودخانه…
راز سنگ های عظیم الجثه استون هنج

اسپوتنیک : گروهی از دانشمندان بریتانیایی از موزه ولس و دانشگاه لیسترسک ، منشا سنگ های تخته سنگ های عظیم الجثه استون هنج را کشف کردند.

این تحقیقات در مجله Antiquity منتشر شد. متخصصین تصمیم گرفتند کار زمین شناس هربرت توماس را که برای اولین بار نظریه ی مربوط به سنگ ها را پیش کشیده بود بررسی کنند. طبق نظریه ی وی این سنگ ها را با قایق در امتداد ساحل آورده بودند.

با آزمایش و تحلیل نمونه های جمع شده در سال 1906 ، دانشمندان این تئوری را یک بار دیگر بررسی کردند. به گفته ی آنها سنگ ها برای اولین بار به رودخانه موناو روی جانداران افتادند و سپس مسیر رودخانه ی سورن را طی کرده و یا به پایین ایوانو سقوط کرده اند.
استون هنج در ویلشیر بریتانیا قرار دارد و تقریبا چهار هزار سال پیش ساخته شده است. اکثر سنگ های سنگین آن 30 تا 40 تن هستند.