تبلیغات بنری
  زنان راننده  عربستانی با دریافت گل به خیابان ها آمدند و این در حالی بود که پس از این موضوع نیز تیم عربستان با پیروزی در مقابل مصر، به کشورش یک پیروزی با 2 گل هدیه کرد. با دریافت مجوز رانندگی توسط زنان عربستانی، آنها با خودروهای خود به خیابان ها آمدند.      
رانندگان زنان عربستانی با دریافت گل به خیابان ها آمدند + عکس

 

زنان راننده  عربستانی با دریافت گل به خیابان ها آمدند و این در حالی بود که پس از این موضوع نیز تیم عربستان با پیروزی در مقابل مصر، به کشورش یک پیروزی با 2 گل هدیه کرد. با دریافت مجوز رانندگی توسط زنان عربستانی، آنها با خودروهای خود به خیابان ها آمدند.