صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

روزنامه‌های ورزشی و اقتصادی دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ سفر رئیس جمهوری قزاقستان به تهران و پیشنهاد جنجالی یک نماینده مجلس برای ازدواج دختران مجرد ایرانی با اتباع خارجی از جمله خبرهایی بود که اغلب رو

روزنامه‌های ورزشی و اقتصادی دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

سفر رئیس جمهوری قزاقستان به تهران و پیشنهاد جنجالی یک نماینده مجلس برای ازدواج دختران مجرد ایرانی با اتباع خارجی از جمله خبرهایی بود که اغلب روزنامه‌های امروز در صفحه اول خود به آن پرداختند.

صفحه نخست برخی روزنامه‌های دوشنبه 30 خرداد را در ادامه مشاهده می‌کنید: 

 

صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه

صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه

 

صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه

صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه

 روزنامه های ۳۰ خرداد ۱۴۰۱