تبلیغات بنری
انتخاب : رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید با مسئولان باشگاه یوونتوس برای پیوستن به این تیم به توافق کامل و مصمم به ترک رئال مادرید طی چند روز آینده است.منابع موثق ایتالیایی و اسپانیایی ادعا کرده‌اند کریس رونالدو، ستاره پرتغالی رئال مادرید با مسئولان کلوب یوونتوس برای پیوستن به این تیم به توافق ضمنی دست یافته است.این بازیکن پرتغالی به توافق کامل با این باشگاه ایتالیایی رسیده و مصمم به ترک رئال مادرید طی چند روز آینده است. در همین راستا قبول پیشنهاد صدمیلیون یورویی یووه، از سوی رئال، این انتقال…
رونالدو بزودی اسپانیا را به مقصد ایتالیا ترک خواهد کرد

انتخاب : رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید با مسئولان باشگاه یوونتوس برای پیوستن به این تیم به توافق کامل و مصمم به ترک رئال مادرید طی چند روز آینده است.
منابع موثق ایتالیایی و اسپانیایی ادعا کرده‌اند کریس رونالدو، ستاره پرتغالی رئال مادرید با مسئولان کلوب یوونتوس برای پیوستن به این تیم به توافق ضمنی دست یافته است.
این بازیکن پرتغالی به توافق کامل با این باشگاه ایتالیایی رسیده و مصمم به ترک رئال مادرید طی چند روز آینده است. در همین راستا قبول پیشنهاد صدمیلیون یورویی یووه، از سوی رئال، این انتقال بزرگ را رقم خواهد زد.
منابع موثق ایتالیایی و اسپانیایی ادعا کرده‌اند کریس رونالدو، ستاره پرتغالی رئال مادرید با مسئولان کلوب یوونتوس برای پیوستن به این تیم به توافق ضمنی دست یافته است.