رونمایی از مرحله نخست سامانه سوابق خودرو

واضح نیوز - مرحله نخست سامانه سوابق خودرو رونمایی شداستفاده از سامانه سوابق خودرو از کلاهبرداری هنگام معامله خودروهای دست دوم جلوگیری می‌کند. مردم می‌توانند از طریق سامانه سوابق خودرو
رونمایی از مرحله نخست سامانه سوابق خودرو

واضح نیوز - مرحله نخست سامانه سوابق خودرو رونمایی شداستفاده از سامانه سوابق خودرو از کلاهبرداری هنگام معامله خودروهای دست دوم جلوگیری می‌کند.

مردم می‌توانند از طریق سامانه سوابق خودرو، قبل از خرید وسیله نقلیه با مراجعه به سکوهای معامله، از اطلاعات مالکیتی و سوابق تصادفات مطلع شوند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند