• دوشنبه 29 آبان 1402 - 11:26
  • 325
  • 0 دیدگاه

رونمایی از پهپاد شناسایی شاهد 147 با موتور توربوپراپ

رونمایی از پهپاد شناسایی شاهد 147 با موتور توربوپراپ با خضور رهبر انقلاب
رونمایی از پهپاد شناسایی شاهد 147 با موتور توربوپراپ

رونمایی از پهپاد شناسایی شاهد 147 با موتور توربوپراپ با خضور رهبر انقلاب