رونمایی از نسخه برقی ری را (ریرا) به زودی + عکس

ایران خودرو بزودی از ریرا برقی خواهدکرد  مدیرعامل شرکت جامع تحقیق و توسعه فناوری های خودرو (جتکو)، از رونمایی نسخه برقی ری را در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پلتفرم دوگانه این خودرو اولین نمونه پل
رونمایی از نسخه برقی ری را (ریرا) به زودی + عکس

ایران خودرو بزودی از ریرا برقی خواهدکرد 

مدیرعامل شرکت جامع تحقیق و توسعه فناوری های خودرو (جتکو)، از رونمایی نسخه برقی ری را در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پلتفرم دوگانه این خودرو اولین نمونه پلتفرم خودرو در کشور با قابلیت توسعه مبتنی بر قوای محرکه بنزینی و برقی‌سازی است.