• جمعه 20 خرداد 1401 - 9:30
  • 1051
  • 0 دیدگاه

فیلم/ ریزش سکوی هنگام اجرای آهنگ سلام فرمانده در یکی از شهرها

حادثه برای بچه ها در هنگام اجرای یک سرود محبوب/ سکوی اجرای فرو ریخت ‌. در یک ویدئو منتشر شده در شبکه های اجتماعی، بچه ها روی یک سکو در حال اجرای سرود سلام فرمانده می‌باشند که بصورت ناگه
فیلم/ ریزش سکوی هنگام اجرای آهنگ سلام فرمانده در یکی از شهرها

حادثه برای بچه ها در هنگام اجرای یک سرود محبوب/ سکوی اجرای فرو ریخت ‌.

در یک ویدئو منتشر شده در شبکه های اجتماعی، بچه ها روی یک سکو در حال اجرای سرود سلام فرمانده می‌باشند که بصورت ناگهانی سکو به علت مقاومت کم و کثرت افراد روی سکو ، سکو فرد می‌ ریزد