زمان ثبت نام ایران خودرو تیر ۱۴۰۱ + شرایط فروش ایران خودرو تیرماه ۱۴۰۱

زمان ثبت نام ایران خودرو تیر ۱۴۰۱ و شرایط فروش ایران خودرو تیرماه ۱۴۰۱ اعلام شد.  ثبت نام ایران خودرو تیر ۱۴۰۱ در سامانه یکپارچه خودرو  مرحله دوم ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه تیرماه
زمان ثبت نام ایران خودرو تیر ۱۴۰۱ + شرایط فروش ایران خودرو تیرماه ۱۴۰۱

زمان ثبت نام ایران خودرو تیر ۱۴۰۱ و شرایط فروش ایران خودرو تیرماه ۱۴۰۱ اعلام شد. 

ثبت نام ایران خودرو تیر ۱۴۰۱ در سامانه یکپارچه خودرو 

مرحله دوم ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه تیرماه خواهد بود . هنوز تاریخ دقیق ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه خودرو توسط وزارت صمت مشخص نشده است. 

ثبت نام ایران خودرو؛پیش فروش و فروش فوق العاده تیر ۱۴۰۱

ایران خودرو هم مثل سایر خودروسازان، محصولات خود را در مرحله دوم سامانه یکپارچه خودرو جهت ثبت نام به متقاضیان عرضه خواهد کرد.