• چهارشنبه 05 مهر 1402 - 23:05
  • 47
  • 0 دیدگاه

زمان دقیق واریز یارانه معیشتی مهر 1402 کی خواهد بود؟

یارانه مهر ماه ۱۴۰۲ چقدر است؟ | زمان دقیق واریز یارانه مهر ۱۴۰۲ کی خواهد بود؟  تاریخ واریز یارانه نقدی مهر ۱۴۰۲ دولت طبق معمول هر ماه؛ یارانه مرحله صد و پنجاه و دوم ۱۴۰۲ را روز بیستم مهر به حسا
زمان دقیق واریز یارانه معیشتی مهر 1402 کی خواهد بود؟

یارانه مهر ماه ۱۴۰۲ چقدر است؟ | زمان دقیق واریز یارانه مهر ۱۴۰۲ کی خواهد بود؟ 

تاریخ واریز یارانه نقدی مهر ۱۴۰۲

دولت طبق معمول هر ماه؛ یارانه مرحله صد و پنجاه و دوم ۱۴۰۲ را روز بیستم مهر به حساب سرپرست خانواده واریز می کند. مگر اینکه در لحظه آخر تصمیمش عوض بشود و زودتر از موعد واریز کند.

چیزی که مشخص می باشد روز ۲۰ مهر ۱۴۰۲ موعد سررسید تاریخ واریز یارانه مهر ۱۴۰۲ خواهد بود.

این یارانه ساعت ۲۴ روز ۲۰ مهر ماه قابل برداشت و به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند.

میزان واریز یارانه مهر ماه ۱۴۰۲ چقدر است؟

دولت بعد از دهک بندی سرپرستان خانوارها؛ میزان نقدی واریز یارانه‌ها را به دهک های اول تا سوم به هر نفر اعضای خانواده ۴۰۰ هزار تومان و دهک های چهارم تا نهم هم به هر نفر ۳۰۰ هزار تومان واریز می کند.

اشخاصی هم که در دهک دهم قرار گرفته اند، مطابق سنوات گذشته یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد. مگر اینکه به این موضوع اعتراض داشته باشند و اعتراض خود را در سامانه اعلامی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به ثبت برسانند.

لینک سایت اعتراض به دهک بندی یارانه ها : https://www.hadafmandi.ir

باغستان