• جمعه 28 مهر 1402 - 11:24
  • 3411
  • 0 دیدگاه

زمان واریز مستمری کمیته امداد امام خمینی مهر ۱۴٠۲ اعلام شد + تاریخ

زمان واریزی مستمری کمیته امداد مهر 1402 کی است و مبلغ واریزی کمیته امداد به حساب مددجویان خود در مهرماه ۱۴٠۲ چقدر خواهد بود.  در ادامه مطلب توضخیات کامل درباره واریز مستمری مهر ۱۴٠۲ مددجویان کمیت
زمان واریز مستمری کمیته امداد امام خمینی مهر ۱۴٠۲ اعلام شد + تاریخ

زمان واریزی مستمری کمیته امداد مهر 1402 کی است و مبلغ واریزی کمیته امداد به حساب مددجویان خود در مهرماه ۱۴٠۲ چقدر خواهد بود.  در ادامه مطلب توضخیات کامل درباره واریز مستمری مهر ۱۴٠۲ مددجویان کمیته امداد امام خمینی را بخوانید.

قابل توجه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمیمی(ره)

مابه‌التفاوت افزایش 20 درصدی مستمری شهریورماه که واریز نشد. 

1نفره: 110/000 تومان

2نفره: 154/000 تومان

3نفره: 217/000 تومان

4نفره: 280/000 تومان

5نفره: 345/000 تومان

لازم به ذکر است مستمری شهریور ماه 1402 مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به حساب آنها در تاریخ 30 شهریور واریز شده بود و مبالغ واریزی به شرح زیر بود: 

1نفره: 660/000 تومان

2نفره: 936/000 تومان

3نفره: 1/308/000 تومان

4نفره: 1/680/000 تومان

5نفره: 2/064/000 تومان

نکته:  واریزی ماه گذشته (شهریور ماه) بدون اعمال افزایش 20 درصدی دوم انجام شده بود . 

زمان واریز مستمری کمیته امداد امام خمینی مهر ۱۴٠۲ اعلام شد + تاریخ

واریز مستمری مهرماه ۱۴٠۲ مددحویان کمیته امداد برای ماه جاری به احتمال بالا، با افزایش ۲٠ درصدی در تاریخ ۳٠ مهر واریز گردد. لارم به ذکر است مابه‌التفاوت افزایش ۲٠ درصدی مستمری شهریور واریز نشده بود و این ماه احتمال واریز بالاست.