• یکشنبه 07 آبان 1402 - 21:08
  • 227
  • 1 دیدگاه

زمان واریز حق پرستاری بهزیستی (معلولان جسمی و حرکتی شدید) آبان 1402

زمان واریز حق پرستاری بهزیستی (معلولان جسمی و حرکتی شدید) آبان 1402 واریز حق پرستاری خانواده محور مهر ماه 1402 معلولان جسمی حرکتی شدید و خیلی شدید و معلولان ذهنی تحت پوشش سازمان بهزیستی به حساب کارت
زمان واریز حق پرستاری بهزیستی (معلولان جسمی و حرکتی شدید) آبان 1402

زمان واریز حق پرستاری بهزیستی (معلولان جسمی و حرکتی شدید) آبان 1402

واریز حق پرستاری خانواده محور مهر ماه 1402 معلولان جسمی حرکتی شدید و خیلی شدید و معلولان ذهنی تحت پوشش سازمان بهزیستی به حساب کارت بانک رفاه این مددجویان به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان در تاریخ 7 آبان واریز شده بود

انتظار می رود حق پرستاری مددجویان بهزیستی آبان ماه، هم مثل ماه گذشته، با تاخیر یک هفته ای واریز گردد.