زمان واریز سود سهام عدالت تیر ۱۴۰۱ مشخص شد احتمالا ۱۵ تیر

واضح نیوز اقتصادی: سود سهام جاماندگان سهام عدالت (سهامداران سهام عدالت که تاکنون موفق به دریافت سود عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ خود نشده‌اند) در نیمه دوم تیرماه (۱۵ الی ۳۰ تیر ۱۴۰۱)  به حساب
زمان واریز سود سهام عدالت تیر ۱۴۰۱ مشخص شد احتمالا ۱۵ تیر

واضح نیوز اقتصادی: سود سهام جاماندگان سهام عدالت (سهامداران سهام عدالت که تاکنون موفق به دریافت سود عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ خود نشده‌اند) در نیمه دوم تیرماه (۱۵ الی ۳۰ تیر ۱۴۰۱)  به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

زمان جدید واریز سود سهام عدالت تیرماه اعلام شد

سود سهام جاماندگان سهام عدالت (سهامداران سهام عدالت که تاکنون موفق به دریافت سود عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ خود نشده اند) در نیمه دوم تیرماه به حساب آنها واریز می ‌شود. این افراد نگران سودهای خود نباشند این سودها محفوظ است.

تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر همچنان به علت داشتن شماره شبای نامعتبر موفق به دریافت سود سهام خود نشده‌اند.