• چهارشنبه 19 مهر 1402 - 18:54
  • 46
  • 0 دیدگاه

زمان واریز یارانه نقدی مهرماه 1402 اعلام شد [+مبلغ]

طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه کمک معیشتی مهرماه 1402 به حساب تمام سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت 24 فرداشب (پنجشنبه 20مهر) قابل برداشت است. زمان و
زمان واریز یارانه نقدی مهرماه 1402 اعلام شد [+مبلغ]

طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه کمک معیشتی مهرماه 1402 به حساب تمام سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت 24 فرداشب (پنجشنبه 20مهر) قابل برداشت است.

زمان واریز یارانه نقدی مهرماه 1402 اعلام شد [+مبلغ] 

مطابق اعلامیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه کمک معیشتی مرحله 152 بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.