• شنبه 17 اردیبهشت 1401 - 10:54
  • 153
  • 0 دیدگاه

زندگی پس از زندگی جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱/ سید حسین رادی خیرات و فاتحه

واضح نیوز - تاثیر خیرات و فاتحه برای اموات را در بخش هایی از برنامه زندگی پس از زندگی در قسمت سی و پنجم بازگو شد. جهان نیوز 
زندگی پس از زندگی جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱/ سید حسین رادی خیرات و فاتحه

واضح نیوز - تاثیر خیرات و فاتحه برای اموات را در بخش هایی از برنامه زندگی پس از زندگی در قسمت سی و پنجم بازگو شد.

جهان نیوز