1 ​ 2 سامانه سهام عدالت به‌روزرسانی شد + ورود به سایت سهام عدالت

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

سامانه سهام عدالت به‌روزرسانی شد + ورود به سایت سهام عدالت

سامانه سهام عدالت,سایت سامانه سهام عدالت,ادرس سامانه سهام عدالت,سهامداران سهام عدالت,

سهام‌داران اگر در مدت‌زمان تعیین‌شده به سامانه سهام عدالت مراجعه نکنند، روش آزادسازی غیرمستقیم برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین انتخاب روش غیرمستقیم از سامانه حذف گردیده است.   طبق آخرین به‌روزرسانی این سامانه اگر سهامداران سهام عدالت شماره تلفن همراهی که سابقاً در سامانه سهام عدالت (در هنگام ثبت شماره شبا بانکی) ثبت کرده‌اند را نیز فراموش کرده‌اند، هم‌اکنون می‌توانند وارد سامانه شده و شماره تماس جدید خود را بدون نیاز به شماره قبلی، به‌منظور…

تبلیغات بنری
سهام‌داران اگر در مدت‌زمان تعیین‌شده به سامانه سهام عدالت مراجعه نکنند، روش آزادسازی غیرمستقیم برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین انتخاب روش غیرمستقیم از سامانه حذف گردیده است.   طبق آخرین به‌روزرسانی این سامانه اگر سهامداران سهام عدالت شماره تلفن همراهی که سابقاً در سامانه سهام عدالت (در هنگام ثبت شماره شبا بانکی) ثبت کرده‌اند را نیز فراموش کرده‌اند، هم‌اکنون می‌توانند وارد سامانه شده و شماره تماس جدید خود را بدون نیاز به شماره قبلی، به‌منظور…
سامانه سهام عدالت به‌روزرسانی شد + ورود به سایت سهام عدالت

سهام‌داران اگر در مدت‌زمان تعیین‌شده به سامانه سهام عدالت مراجعه نکنند، روش آزادسازی غیرمستقیم برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین انتخاب روش غیرمستقیم از سامانه حذف گردیده است.

 

طبق آخرین به‌روزرسانی این سامانه اگر سهامداران سهام عدالت شماره تلفن همراهی که سابقاً در سامانه سهام عدالت (در هنگام ثبت شماره شبا بانکی) ثبت کرده‌اند را نیز فراموش کرده‌اند، هم‌اکنون می‌توانند وارد سامانه شده و شماره تماس جدید خود را بدون نیاز به شماره قبلی، به‌منظور انتخاب روش آزادسازی به‌صورت مستقیم، ثبت کنند.