تبلیغات بنری
در پی شیوع ویروس کرونا در شهر کرمانشاه وضعیت قرمز اعلام شده و تقریبا همه مشاغل برای جلوگیری از شیوع بیماری,تعطیل شده اند.حسب دستور مقام قضایی با متخلفان برخورد و واحد صنفی پلمپ خواهد شد/تسنیم                      
تصاویر : سایه سنگین کرونا بر شهر کرمانشاه

در پی شیوع ویروس کرونا در شهر کرمانشاه وضعیت قرمز اعلام شده و تقریبا همه مشاغل برای جلوگیری از شیوع بیماری,تعطیل شده اند.حسب دستور مقام قضایی با متخلفان برخورد و واحد صنفی پلمپ خواهد شد/تسنیم

 

تصاویر : سایه سنگین کرونا بر شهر کرمانشاه

تصاویر : سایه سنگین کرونا بر شهر کرمانشاه

کرونا,کرمانشاه,تصاویر کرمانشاه,کرونا در کرمانشاه,

کرونا,کرمانشاه,تصاویر کرمانشاه,کرونا در کرمانشاه,

تصاویر : سایه سنگین کرونا بر شهر کرمانشاه

کرونا,کرمانشاه,تصاویر کرمانشاه,کرونا در کرمانشاه,

کرونا,کرمانشاه,تصاویر کرمانشاه,کرونا در کرمانشاه,

تصاویر : سایه سنگین کرونا بر شهر کرمانشاه