• شنبه 21 خرداد 1401 - 10:23
  • 332
  • 0 دیدگاه

سرود سلام فرمانده کپی نیست / عراقی ها سرود سلام فرمانده را کپی کردند

برخی تلاش کردند تا سرود «سلام فرمانده»‌ را کپی از یک سرودِ‌ عراقی جلوه دهند، در نهایت اما مشخص شد که ماجرا برعکس بوده و «سلام فرمانده» مرجعی برای گروهِ سرودِ عراقی بو
سرود سلام فرمانده کپی نیست / عراقی ها سرود سلام فرمانده را کپی کردند

برخی تلاش کردند تا سرود «سلام فرمانده»‌ را کپی از یک سرودِ‌ عراقی جلوه دهند، در نهایت اما مشخص شد که ماجرا برعکس بوده و «سلام فرمانده» مرجعی برای گروهِ سرودِ عراقی بوده است.

اواخر هفته‌ی گذشته بود که اتهامِ کپی بودنِ سرودِ «سلام فرمانده» در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. اتهامی که به شدت سنگین بود و برایش حتی نمونه هم آورده شده بود.با میکسِ جمله‌به جمله‌ی سرودِ «سلام فرمانده» با سرودی که به زبان عربی اجرا می‌شد؛ تلاش شد تا اثبات کنند که این سرودِ محبوبِ ماه‌های گذشته، کپی از روی سرودی عراقی است.

در ظاهر هم همه چیز درست به نظر می‌رسید. یعنی مخاطب گمان می‌کرد که سرودِ سلام فرمانده کپی شده از روی سرودی است که در عراق و در مراسمی بزرگ اجرا شده است.

اما بررسی‌ها نشان داد که آن سرودِ عراقی، در همین هفته‌های گذشته و در روزِ هشتم خرداد 1401 منتشر شده است. «سلام فرمانده» اما از اواخر سال 1400 و از میلاد امام زمان عجل الله تعالی، در حال پخش است.

پاسخ ابوذر روحی در مورد کپی بودن آهنگ سلام فرمانده