تبلیغات بنری
خدمه هواپیماهای ی جنگنده رهگیر میگ ـ 31 بی ام در کراسنایارسک روسیه به سوختگیری در آسمان پرداختند که یکی از دشوارترین بخش ها در آموزش پروازی آنها است. اسپوتنیک: سوخت رسانی توسط هواپیماهای ایلیوشین ـ 76 ، در حالت عمودی و با دورزدن این هواپیماها انجام شد. هواپیمای ایلیوشین ـ 76 طور همزمان به دو جنگنده میگ ـ 31 بی ام در ارتفاع حدود 4500 متر و در حال پرواز با سرعت 550 کیلومتر در ساعت سوخت رساند. میگ ـ 31 بی ام برای سوخت گیری باید به فاصله 10 تا 15 متری هواپیمای سوخت رسان رسیده و این مسافت را مدت…
سوخت گیری جنگنده های میگ  31 بی ام در آسمان + فیلم

خدمه هواپیماهای ی جنگنده رهگیر میگ ـ 31 بی ام در کراسنایارسک روسیه به سوختگیری در آسمان پرداختند که یکی از دشوارترین بخش ها در آموزش پروازی آنها است.

 اسپوتنیک: سوخت رسانی توسط هواپیماهای ایلیوشین ـ 76 ، در حالت عمودی و با دورزدن این هواپیماها انجام شد. هواپیمای ایلیوشین ـ 76 طور همزمان به دو جنگنده میگ ـ 31 بی ام در ارتفاع حدود 4500 متر و در حال پرواز با سرعت 550 کیلومتر در ساعت سوخت رساند.

میگ ـ 31 بی ام برای سوخت گیری باید به فاصله 10 تا 15 متری هواپیمای سوخت رسان رسیده و این مسافت را مدت چند دقیقه حفظ کند.

بیش از ده فروند هواپیما در پروازهای آموزشی ـ تمرینی شرکت داشتند.

 

 

مشاهده فیلم