جدول پخش شبکه نمایش چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴٠۲

جدول پخش شبکه نمایش چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴٠۲ / ساعت پخش برنامه ها و فیلم های شبکه نمایش امروز چهارشنبه ۱٠ آبان به شرح زیر است صد هزار دلار - فرانسه و الجزایر ۱۹۶۴ / ساعت ۱ بامداد  شرلوک , رسوا
جدول پخش شبکه نمایش چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴٠۲

جدول پخش شبکه نمایش چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴٠۲ / ساعت پخش برنامه ها و فیلم های شبکه نمایش امروز چهارشنبه ۱٠ آبان به شرح زیر است

صد هزار دلار - فرانسه و الجزایر ۱۹۶۴ / ساعت ۱ بامداد 

شرلوک , رسوایی در بلگراویا - انگلیس ۲۰۱۲ / ساعت ۳ بامداد 

نبرد الجزایر - ایتالیا و الجزایر ۱۹۶۶ / ساعت ۴:۳۰

 حرفه خانوادگی - آمریکا ۱۹۸۹

 ساعت ۶ 

 هزار و هشتصد گرم - لهستان ۲۰۱۹

 ساعت ۸

نبرد الجزایر - ایتالیا و الجزایر ۱۹۶۶

ساعت ۹:۳۰

 شرلوک , رسوایی در بلگراویا - انگلیس ۲۰۱۲

 ساعت ۱۱

هزار و هشتصد گرم - لهستان ۲۰۱۹

 ساعت ۱۳

حرفه خانوادگی - آمریکا ۱۹۸۹

 ساعت ۱۵

نبرد الجزایر - ایتالیا و الجزایر ۱۹۶۶

ساعت ۱۷

 صنوبر های سوزان - ایران ۱۳۶۸

 ساعت ۱۹

شرلوک , سگ های باسکرویل - انگلیس ۲۰۱۲

 ساعت ۲۱

 نیکسون - آمریکا ۱۹۹۵

ساعت ۲۳

🔹 خود پرداز - آمریکا ۲۰۱۲ 

🔸 ساعت ۱ بامداد پنجشنبه